Ósme wydanie e-biuletynu

biuletynno9W niniejszym wydaniu e- biuletynu znajdują się informacje dotyczące m.in. spotkania komitetu sterującego, które odbyło się w Oslo, a także konferencji w Bazylei w której udział wzięli członkowie zespołu projektowego. Pobierz biuletyn