Dzień zrównoważonego rozwoju 22 maja 2014

Zespół projektowy GRASS zainicjował i zorganizował Dzień Zrównoważonego Rozwoju dla studentów Akademii Morskiej w Szczecinie.

W ramach dnia odbył się cykl wykładów wygłoszonych przez pracowników Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Transportu Akademii Morskiej w Szczecinie, mających na celu uświadomienie studentom potrzeby podejmowania działań w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Gościnnie wystąpił także prof. Russel G. Thompson z University of Melbourne. Wykład na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym wygłosił Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego w Szczecinie mł insp. Grzegorz Sudakow.

Studenci mieli możliwość skorzystania z symulatora dachowania.

Rozwiązano również konkurs na plakat/hasło propagujące ideę zrównoważonego rozwoju transportu towarowego w mieście.

Więcej informacji na temat Dnia Zrównoważonego Rozwoju zawartych zostanie w trzecim e-biuletynie, który ukaże się już wkrótce.