Konferencja Green Cities 2016 – Green Logistics for Greener Cities

W dniach 02 – 03 marca w Szczecinie odbywała się druga edycja Konferencji Green Cities. Uczestniczyło w niej około 70 osób, w tym światowej sławy naukowcy, przedstawiciele władz miejskich oraz przedsiębiorstw, których działalność związana jest z transportem i logistyką miejską.

Celem Konferencji było podsumowanie działań prowadzonych w ramach Projektu GRASS oraz wymiana poglądów i doświadczeń na kwestie związane z organizacją logistyki miejskiej w różnych częściach Świata.

Sesje i panele dyskusyjne odbywające się podczas konferencji poprowadzili: prof. Ron van Duin z Delft University of Technology, prof. Massimo Marciani z Luiss University of Rome, prof. Russel G. Thompson z University of Melbourne, prof. Eftihia Nathanail z University of Thessaloniki, dr hab. Jerzy Mikulski prof. UE z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz dr inż. Maja Kiba-Janiak z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Konferencję otworzył i pierwszą sesję plenarną poprowadził- przewodniczący komitetu naukowego i kierownik Projektu GRASS- dr hab. Stanisław Iwan prof. AM z Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Akademii Morskiej w Szczecinie.

gc

Fot. Uczestnicy Konferencji Green Cities 2016 – Green Logistics for Greener Cities
Autor. Artur Kujawski