O projekcie

Celem Projektu GRASS (Green And Sustainable freight transport Systems in cities) jest opracowanie wskazań dla efektywnego, przyjaznego środowisku, miejskiego transportu towarowego. Jest to niezwykle istotne ponieważ już teraz w miastach europejskich zamieszkuje ok. 75% ludności, a według prognoz OECD w roku 2020 mieszkańcy miast stanowić będą około 83% populacji Europy. Prowadzi to do zwiększenia zapotrzebowania na przewozy różnych towarów m.in.: surowców, półfabrykatów, wyrobów gotowych oraz odpadów przemysłowych i komunalnych. Negatywnym ich skutkiem są m.in. rosnące zanieczyszczenie powierza, wysoki poziom hałasu, kongestie i wzrost liczby ofiar wypadków drogowych. Wszystko to przyczynia się do spadku komfortu życia mieszkańców i powoduje zwiększoną zachorowalność na choroby układu krążenia, układu oddechowego i nowotwory.

broszurak

Projekt GRASS finansowany jest w ramach Programu Polsko-Norweska Współpraca Badawcza, którego operatorem jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Środki na realizację Projektu Grass przyznane zostały na drodze konkursu, w którym zwyciężył on z wieloma konkurencyjnymi pomysłami.

Liderem Projektu jest Akademia Morska w Szczecinie, a będzie on realizowany we współpracy z Institute of Transport Economics z Oslo. Koordynatorem jest dr Stanisław Iwan z Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Transportu.

Prace nad Projektem rozpoczęły się w czerwcu 2013 roku i potrwają do kwietnia 2016 roku.

Projekt GRASS jest kontynuacją Projektu C-LIEGE(Clean Last mile transport and logistics management for smart and efficient local Governments in Europe – Zarządzanie czystym transportem i logistyką ostatniego kilometra na potrzeby mądrej i wydajnej administracji lokalnej w Europie), który był w latach 2010-2013, realizowany w ramach programu Intelligent Energy – Europe 2010 (IEE 2010) przez Akademię Morską w Szczecinie, we współpracy z instytucjami z Włoch, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Belgii, Portugalii, Grecji, Malty oraz Bułgarii.