Zapytanie ofertowe – ankiety

W ramach projektu przewidziano przeprowadzenie badania ankietowego 650 jednostek handlowych, usługowych, produkcyjnych i HoReCa w centrum Szczecina w dwóch turach. Łącznie 1300 badań ankietowych.

W celu dokładnego rozeznania rynku zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na przeprowadzenie badania ankietowego.

Zobacz zapytanie ofertowe – ankiety